Treball cooperatiu

treball cooperatiu

Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu és utilitzar amb una finalitat didàctica el treball en equips reduïts d’alumnes, utilitzant una estructura de l’activitat de manera que s’asseguri el màxim de participació igualitària (perquè tots els membres de l’equip tinguin les mateixes oportunitats de participar-hi), s’aprofiti al màxim la interacció simultània entre ells amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins el màxim de les seves possibilitats i aprenguin, a més, a treballar en equip i altres valors com la solidaritat, el respecte per les diferències, ajuda mútua…

 

Els membres d’un equip d’aprenentatge cooperatiu tenen una doble responsabilitat:

  • Aprendre ells allò que el professor els hi ensenya.
  • I contribuir a que ho aprenguin també els seus companys d’equip.

 

Els equips d’aprenentatge cooperatiu tenen una doble finalitat:

  • Aprendre els continguts escolars.
  • I aprendre a treballar en equip, com un contingut escolar més. És a dir, cooperar per aprendre i aprendre a cooperar.

 

Els elements bàsics necessaris perquè un treball en grup sigui autènticament cooperatiu són cinc:

  • La interdependència positiva.
  • Promoure la interacció cara a cara.
  • Donar responsabilitat a cada estudiant del grup.
  • Desenvolupar les habilitats del grup i les relacions interpersonals.
  • La reflexió sobre el treball del grup.

Alguns enllaços sobre el tema

https://www.upc.edu/rima/grups/giac/que-es-aprenentatge-cooperatiu

http://www.ice.udl.es/interi/treball_cooperatiu.pdf

http://www.xtec.cat/~cbarba1/temes/cooperar.htm

http://www.youtube.com/watch?v=5SQFfn3SWtk

http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep/estrametod

http://www.terras.edu.ar/cursos/136/biblio/136Nueve-Ideas-Clave-Apendizaje-Cooperativo.pdf

VI Jornada Cooperació Educativa: Treball Cooperatiu, Pere Pujolàs 

 


Pin It