Tramitació CAD

El reconeixement de discapacitat (RD) és un procés que valora les competències de la persona per a les activitats de la vida diària (AVD), l’autonomia personal en relació a la higiene personal, alimentació, desplaçaments, relacions socials, etc. El grau que s’atorga és el tant per cent de discapacitat en aquestes activitats, les quals no tenen perquè tenir relació directa amb les necessitats educatives especials.

El reconeixement de discapacitat (RD) és competència del Departament de Benestar i Família i es realitza als Equips de Valoració i Orientació (EVO) i Centres d’Atenció al Discapacitat  (CAD)de cada territori.

Per registrar  la sol.licitud es pot fer a qualsevol Oficina de Benestar i Família depenent del Departament.

L’oficina més propera és la situada al carrer Cuba, 2 (cantonada Fabra i Puig).

 

Per a què serveix el certificat de discapacitat?