Tractaments

CDIAP

Els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) depenen del Departament de Benestar Social i Familia. Atenen a la població infantil des de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin sis anys, sempre que no tingui garantida la continuïtat assistencial.  Intervenen de manera global en les necessitats de l’infant i la seva família. 

rella

CSMIJ

Al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) s’ofereix atenció ambulatòria especialitzada en Psiquiatria i Salut Mental a la població de 0 a 18 anys. 

A la zona de Sant Andreu, el proveidor de salut mental es la Fundació Eulàlia Torras de Beà.

logofetb

TERÀPIA FAMILIAR

El servei de teràpia familiar de l’Hospital de Sant Pau és un recurs públic depenent del Departament de Salut.