Temps per a tu

És un projecte impulsat des del Programa Temps i Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona que vol contribuir a la millora de la conciliació familiar laboral i personal de les famílies. Està dirigit a cuidadors i cuidadores amb persones amb dependència al seu càrrec. Es va iniciar el 2011 i té tres línies d’acció dirigides a:

  • Cuidadors/es d’infants amb discapacitat
  • Joves i persones adultes amb discapacitat
  • Famílies cuidadores de persones amb dependència
  • Temps per a famílies amb infants amb discapacitat, la proposta ofereix temps personal a les famílies cuidadores de nens i nens amb algun tipus de discapacitat física i/o intel·lectual.

resized_temps per tu_162x159El programa Temps per tu ofereix els dissabtes al matí, un espai de trobada i d’activitats dinamitzades per una entitat especialitzada. En aquests moments el servei està present a tots els districtes de la ciutat.

S’estableix un preu públic. En funció de la situació socioeconòmica de la família, els usuaris del servei podran gaudir d’una reducció del 50% o d’una exempció del pagament, veure document de condicions d’ús.

Vídeo informatiu

Si esteu interessats al Centre Cívic La Sagrera ( C Martí Molins 29), trobareu la fitxa de sol·licitud. Empleneu-la i lliureu-la o bé feu-la arribar per correu electrònic al tècnic/a de persones amb discapacitat del districte. Consulteu el díptic informatiu del districte de Sant Andreu.

 

  • Temps per a joves i adults amb discapacitat. El projecte té com a objectius donar eines per a la gestió del seu propi temps a joves i adults amb discapacitat, garantint el seu dret al lleure i l’oci.