Serveis Socials

Els centres de Serveis Socials d’Atenció Primària, són el primer nivell d’atenció  per a la població en general. S’ofereix informació, orientació i atenció personalitzada per tractar els problemes socials, situacions de necessitat o risc d’exclusió social que afectin a les persones i les seves famílies,  gestionant  el catàleg  d’ajuts i prestacions del seu àmbit.  El districte de Sant Andreu disposa de tres centres de Serveis Socials en funció del domicili de residència de l’alumne:

Centre de Serveis Socials de Garcilaso que comprèn els barris de Navas, Sagrera i Congrés

Centre de Serveis Socials de Sant Andreu que atén el barri de Sant Andreu centre

–  Centre de Serveis Socials Franja Besos que comprèn els barris de Baró de Viver, Trinitat Vella i Bon Pastor

modul cercador ss (cat)

Quins Serveis Socials em correspon? Formulari de cerca dels serveis socials que atenen l’alumne i la seva família un cop introduïm la seva adreça.