S.A.R.A.

DipticSARA230

Servei especialitzat dins de l’àmbit de la violència de gènere, abans Equip d’Atenció a la Dona. Ofereixen atenció ambulatòria a les víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents).  També  assessoren als professionals  i les persones de l’entorn de les víctimes.

Contacte i ubicació

Carrer Marie Curie, 16

Tel. 93 291 59 10, Fax. 93 353 27 15