P.I.A.D.

piadEl Punt d’Informació i Atenció a les Dones, ofereix informació, atenció i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones i també possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat. Actuen a nivell individual, grupal i comunitari  També ofereixen atenció psicològica i assessorament jurídic. N’hi ha un a cada districte. Accés presencial, telefònic, electrònic i per derivació d’altres professionals.

El PIAD de Sant Andreu és troba al Carrer Foradada 36.Telèfon.933457016