SEP (Primària)

 

sep

El Suport Escolar Personalitzat és una proposta pedagògica organitzada pels centres de primària per oferir un suport individual o en petit grup per donar resposta a necessitats individuals d’aprenentatge per desenvolupar aprenentatges bàsics i formatius, de la llengua oral, dle procés de la lectura i escriptura o altres aspectes claus. Es tracta d’un recurs flexible, temporal i preventiu, realitzat en horari lectiu o postlectiu. També es pot adreçar a alumnat amb altes capacitats per potenciar o mantenir la motivació pels aprenentatges.

  • http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep/quees

Pin It