Racons

racons aula

 

El treball per racons és una proposta metodològica en diferents espais dins de l’aula, on l’alumnat pot realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic, amb materials diversos, continguts coneguts o centres autònoms d’aprenentatge.  Els nens poden realitzar les activitats autònomament, en parelles, en grups cooperatius o amb l’adult. Aquests racons disposen de materials amb diferents nivells de dificultat (per exemple, material per treballar la lectura, l’ortografia, la resolució de problemes matemàtics, etc.). La manera d’organitzar la classe és oferir una gran varietat de propostes a les quals els nens poden accedir d’una forma oberta.

El docent estableix el mecanisme de regulació dels racons i presenta i modela els procediments de treball.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa, flexible, en la qual el rol del mestre/a es dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats perquè els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatge.


Pin It