PIM (Secundària)

Pim

PIM

El Programa Intensiu de Millora és una mesura d’atenció a la diversitat, que es proposa durant el primer curs d’ESO, que vol donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de l’alumnat que accedeix a l’educació secundària sense haver assolit les competències bàsiques de l’educació primària, especialment les matemàtiques i les comunicatives en llengua castellana i catalana, és a dir, aquelles competències considerades clau de caràcter instrumental.


Pin It