Informe individual de l’alumne/a amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals especialment desafavorides

NSCDEl reconeixement de les necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desafavorides l’efectua el Consorci d’Educació de Barcelona en base a l’informe proposta que elaboren les treballadores socials dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic. Per elaborar aquest informe és necessari el consentiment explícit de la família qui rebrà al seu domicili la Resolució corresponent.

La valoració es realitza en base a la informació directa o indirectament recollida de l’alumne i la seva família.

Aquest reconeixement dóna lloc a la reserva de una de les dues places de NEE per grup, en el moment de la matrícula de l’alumne al centre escolar. També com el dictamen és una manera de distribuir l’alumnat de forma equitativa entre els centres escolars propers al domicili per tal de rebre una millor atenció individualitzada.