CAD

resized_cad_212x159La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures del centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen  i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.

A la CAD hi participen algun membre de l’equip directiu, els docents especialitzats en l’atenció a la diversitat, els coordinadors o representants d’equips docents o cicles, el psicopedagog de l’EAP i el treballador social, quan és necessari.

Més informació aquí.


Pin It