Beques MEC.Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Beques MEC.Alumnes escolaritzats en centres educatius que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.
Termini per presentar la sol·licitud: del 13 d’agost al 28 de setembre de 2017

Pin It