Assessorament Famílies

Quan i com fer la demanda d'intervenció de l'EAP?
Què vol dir que el meu fill té necessitats educatives especials?
Què és un dictamen?
Com és el procés d'escolarització si el meu fill presenta NEE? Preinscripció i matrícula viva
Quines opcions d'escolarització n'hi ha?
Com saber quins recursos té l'escola per donar resposta a les NEE dels alumnes?
Què és un UEC?
Què és un hospital de Dia?
Com atén l'EAP els alumnes amb dificultats motòriques a l'escola?
Què fer si tinc un fill/a amb dèficit visual?
Què fer si tinc un fill/a amb dèficit auditiu?