AEE

Educació especial

Aula d’Educació Especial

Es un recurs per treballar amb tot l’alumnat i més especialment alumnat amb necessitats educatives o dificultats d’aprenentatge, on el mestre/a  realitza un treball individualitzat o en petit grup.  Sol ser un espai amb molt material manipulatiu, jocs per treballar el llenguatge oral, escrit, matemàtic, i ordinadors.

Enllaços d’interès


Pin It