Absentisme

Absentisme

El Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme escolar de Barcelona vetlla per l’escolarització i l’assistència continuada de tot l’alumnat fins els 16 anys.

S’han elaborat uns tríptics en diferents idiomes per tal d’informar a les famílies de manera preventiva en les reunions d’inici de curs, si es considera necessari.

A cada districte s’ha creat una Comissió d’Absentisme escolar que fa un seguiment respecte als serveis implicats en aquest àmbit (escoles, EAP, Serveis Socials, Cossos policials, Inspecció).

La Comissió de Sant Andreu va crear uns protocols especifics i temportalitzats per seguir als serveis de la nostra zona, els podeu trobar al final de la pàgina enllaçada.

Els models de documents a omplir pels tutors i l’equip directiu del centre (clicar a l’enllaç)